Early adopters

Són les noves tecnologies tan omnipresents com ens imaginem? Quin és el seu cicle de vida? Quan una nova eina passa a ser massiva? Quants usuaris pot tenir Twitter, ara mateix?

Doncs sembla que els usuaris innovadors o early adopters tan sols representen un 16% del total. Perquè un producte o eina arribi a una audiència majoritària, ha de superar el que els experts anomen abisme i hi ha d’emprar més del doble de temps que per ser adoptada pels usuaris innovadors.

Trobo que és una idea interessant a l’hora de pensar en estratègies i models de negoci a Internet. En va parlar en Javier Velilla a la presentació del llibre Perfiles profesionales 2.0, de Cristina Aced, presentació de la que m’agradaria parlar-ne més àmpliament en una altra ocasió.